<Ubytování u Bartošů- zámek Červená Lhota

Zámek Červená Lhota

Červená Lhota

Zámek Červená Lhota stojí na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka, který vznikl zalitím údolí vodou a vystavěním vysoké hráze. Ostrov i hráz spojuje kamenný dříve padací most, přejdeme-li jej, staneme před vchodem do zámku. Červenou zámeckou budovu tvoří čtyři křídla uzavírající uvnitř malé nádvoří, všechny křídla budovy zdobí vysoké obloučkovité štíty. Samotným vchodem do zámku je předsunutá věž severního křídla. Průjezd s renesančními malbami na klenbě zobrazujícími rostliny a zvířata nás zavede na drobné nádvoří s arkádou zdobenou kovanou mříží. Nejdříve však zde stála středověká tvrz, kterou nechali Kábové z Rybňan přestavět na renesanční zámek. Po této přestavbě dostala Lhota jméno Nová Červená Lhota upozorňující na výskyt jedinečných a většinou i chráněných Červená se jí začalo říkat až v 17. století, kdy panství získali Slavatové. V té době vznikl také reprezentační sál s raně barokní štukovou výzdobou a střecha zámku byla pokryta cihlovou krytinou. Podle barvy střechy byla Nová Lhota přejmenována na Červenou. Později se už Červená Lhota mnoho nezměnila, pouze v 19. století se jí dotkla gotizující móda. Tehdy nechali Schönburgové zřídit cimbuří a upravit věž, ale tyto změny byly v letech 1903 - 1912 nahrazeny obloučkovými štíty. Také červená barva fasády je z pozdější doby.

Otevírací doba

Červená Lhota - provozní doba