Třeboňsko

Třeboň - náměstí

Jedním z nejkrásnějších jihočeských měst je bezesporu Třeboň. A to už vůbec nemluvíme o jejím okolí, které dokáže očarovat snad každou vnímavou lidskou duši. Jako bychom na hrázích rybníků stále slyšeli vzdalující se kroky Jakuba Krčína z Jelčan a kamenné domy s pětilistou růží nás stále přesvědčují, že je to snad jen chvilka, co tu prošel zamyšlený Petr Vok z Rožmberka. Ale je to jen iluze starobylých průčelí, renesanční sgrafit i mohutných Krčínových dubů. Přicházíme se zpožděním 400 let a pan Petr Vok dávno odešel.

Památky

Schwarzenberská hrobka

Návštěvníci Třeboňska mají možnost navštívit různé významné historické památky a seznámit se tak s historií této oblasti. Nejnavštěvovanější a nejvýznamnější památky jsou k nalezení ve městě Třeboni. Městské centrum s velkým množstvím cenných historických staveb bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací. Za návštěvu stojí zajisté pozoruhodný renesanční zámek, augustiniánský klášter s gotickým kostelem Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Třeboň se může pochlubit neobvykle zachovalým městským opevněním s baštami a branami a malebným protáhlým náměstím, které je lemované podloubím gotických, renesančních a barokních domů, z nichž nejzajímavější jsou domy Štěpánka Netolického a U bílého koníčka a renesanční radnice s věží. Nepřehlédnutelný je barokní mariánský sloup a kašna. Další známou architektonickou památkou je novogotická kaple, hrobka významného rodu Schwarzenberků, která stojí ve stínu stromů kousek od břehu rybníka Svět.

Cykloturistika

cyklotrasa jižni Čechy

Rovinatá krajina Třeboňska patří k vyhledávaným místům příznivců cykloturistiky. Nachází se zde řada kvalitních značených tras i pro méně zdatné sportovce. Přímo na náměstí v hotelu Zlatá hvězda si můžete zapůjčit treková a horská kola .Rovina umožní delší výlety i rodinám s malými dětmi či starším lidem. Východně od Třeboně je pro cyklisty vyznačena naučná stezka Okolo Třeboně. Stezka je 39 km dlouhá a názorně popisuje typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev. Rovněž informuje o historickém vývoji oblasti. Další cyklistickou naučnou stezkou na Třeboňsku je stezka Rožmberk, která seznamuje návštěvníky s historií a vývojem rybníkářství v Třeboňské oblasti. Na svých výletech bychom neměli opomenout ani stezku Pamětí Vitorazska vyprávějící o historii života v česko-rakouském pohraničí. Třeboňskou krajinou Vás provede i cyklotrasa jižní Čechy, která začíná ve Veselí nad Lužnicí (6 km od našeho ubytování v penzionu. )