Státní zámek Hluboká

Zámek Hluboká

Na místě dnešního krásného zámku stál nejdříve raně gotický hrad vystavěný asi v polovině 13. století a říkalo se mu Frohnburg (panský, královský hrad). Za vlády Viléma z Pernštejna byl hrad opravován a bylo přebudováno opevnění. V letech 1563 - 1564 za Jáchyma z Hradce proběhla renesanční přestavba hradu a kaple, na které se podílel mistr Antonio a Vincenzo Vogarelli z Českých Budějovic. Roku 1571 za vlády Adama z Hradce byla dokončena přeměna středověkého hradu v renesanční zámek a provedli ji stavitelé Vincenzo Vogarelli a Domenico Benedetto pod vedením Baldassara Maggiho. Během třicetileté války bylo hlubocké panství zpustošeno. Zámek Hluboká Kolem roku 1727 byla Hluboká na přání Adama Františka Schwarzenberga opět přestavována tentokrát v barokním slohu, avšak přestavba nebyla dokončena, protože Adam František zemřel. Roku 1840 byla zahájena romantizující přestavba podle vzoru anglických královských zámků, jako je třeba zámek Windsor a přestavbou byl pověřen vídeňský architekt Franz Beer. Podle jeho projektu byly zbořeny budovy předzámčí a na jejich místě vznikla jízdárna a rozsáhlý anglický park. Přestavbu dokončil asi roku 1871 Ferdinand Damas Deworetzky.

Otevírací doba

Hluboka - provozní doba